Projekty – II. Výzva 2010

Přinášíme vám ukázku úspěšně zrealizovaných projektů v rámci druhé výzvy MAS PRV.

Název projektu: Místní komunikace v obci Rybníček

Žadatel: Obec Rybníček

Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu Vepříkov

Žadatel: Obec Vepříkov