Národní pohádky a pověsti

Národní pohádky a pověsti – poklady národní identity a tradic

KMAS:Místní akční skupina Šumperský venkov

PMAS1: MAS Horní Pomoraví o.p.s.

PMAS2: Královská stezka o.p.s.

PMAS3: Místní akční skupina Vršatec

Pozvánky na dosud proběhlé akce

Divadelní představení Když se zhasne

Pozvánka_divadelní_workshop MAS KS.pdf

Pozvánka_mediální_workshop MAS KS.pdf

Pozvánka_pohybový_workshopweb.pdf

MEDIÁLNÍ_WORKSHOP_Velké_Losiny.pdf

Mezinárodní_mediální_workshop_2014_pozvánka.pdf 

Pohádkové_putování_pozvánka_web.pdf

Divadelní festival Ledeč nad Sázavou

Video z divadelního festivalu na Hradě v Ledči nad Sázavou:

https://www.youtube.com/watch?v=5Dk3Z7sZZqo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eTuisFAeIEk

+ další videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Lgj3XRY0xVc

https://www.youtube.com/watch?v=lGYvWTVtwj0

V regionech všech partnerských MAS působí spolky s historií a tradicí, které samy patří k organizátorům kulturního a komunitního života, a jejichž členové by uvítali možnost dalšího osobního rozvoje a impulsů, konzultací s odborníky, které by je v jejich činnosti posunuli dál.
Společné aktivity umožní vzájemnou výměnu zkušeností a nové příležitosti k prezentaci vytvořených inscenací.
Projekt také počítá s nabídkou pro mladé a aktivní lidi, kteří projevují zájem o divadelní aktivity a mediální techniku a byli by schopni dokumentovat nejen aktivity projektu, ale následně i významné akce a dění v regionu a formou reportáží je publikovat na webech MAS a obcí.

Na území partnerských MAS podobné projekty neprobíhají. Vzdělávací aktivity v oblasti umění nabízené v regionu jsou zaměřené zejména na dětské zájemce (ZUŠ – dramatické kroužky), ale pro dospělé se tento typ aktivit nenabízí. Plánované aktivity může absolvovat každý bez rozdílů pohlaví, věku či vzdělání, účastníkem workshopů může být i člověk bez zkušenosti s divadlem. Mohou vzniknout i zcela nová představení, která propojí účastníky kurzu bez ohledu na to, ve kterém spolku působí. Inovativní mohou být také místa realizace divadelních představení, která byla doposud kvůli absenci techniky omezena na zejména vnitřní prostory kulturních domů a závislá na vybavení technikou. Nově budou moci být aktivity nabízeny i na jiných místech v obcích – venkovní prostranství, církevní památky, parky atp.. Již nyní projevují zájem o venkovní představení zástupci obcí, které nemají stabilní kulturní zařízení. Pro obce by mohla být realizace projektových aktivit inspirací v rozšiřování a budování zázemí pro tento typ kulturních aktivit (přírodní amfiteátry atp.)

Spolupráce se předpokládá také s dalšími uskupeními, která se věnují ochotnickému divadlu a dramatické výchově. Jedná se o různé volnočasové kroužky při školách a ZUŠ.

Cíle projektu:

– podpořit činnost stávajících spolků: vzděláváním, výměnou zkušeností, vytvořením příležitosti k prezentaci činnosti
– vytvořit podmínky a zázemí pro vznik nových skupin amatérského divadla
– umožnit osobnostní rozvoj aktivním lidem: rozvoj kreativity a fantazie, estetického cítění, výtvarné dovednosti, pohybové a jazykové schopnosti
– oživit kulturní tradice založené na národní a regionální slovesnosti
– podpořit sounáležitost venkovského obyvatelstva
– rozšířit nabídku kulturního vyžití v malých obcích
– vytvořit tým lidí, kteří jsou schopni mediálně zaznamenávat a zpracovávat události v regionu

V rámci projektu budou realizovány mediální workshopydivadelní workshopyvýjezdová představenízájezdy na partnerské scénydivadelní festival i akce pro veřejnost.

Divadelní workshopy – rétorický (2x), pohybový, výtvarný

Mediální workshopy – 4x

Propagační materiály – bannery, plakáty, programy her

Technika pro projekt – kamera, zvuková aparatura, osvětlení, notebook, program na úpravu videí.

Budou pořízeny i kostýmy, kapotovaný vozík (přívěs), loutkové divadlo, skládací pódium a kulisy.

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj

Národní pohádky a pověsti – poklady národní identity a tradic

KMAS:Místní akční skupina Šumperský venkov

PMAS1: MAS Horní Pomoraví o.p.s.

PMAS2: Královská stezka o.p.s.

PMAS3: Místní akční skupina Vršatec

Pozvánky na dosud proběhlé akce

Pozvánka_divadelní_workshop MAS KS.pdf

Pozvánka_mediální_workshop MAS KS.pdf

Pozvánka_pohybový_workshopweb.pdf

V regionech všech partnerských MAS působí spolky s historií a tradicí, které samy patří k organizátorům kulturního a komunitního života, a jejichž členové by uvítali možnost dalšího osobního rozvoje a impulsů, konzultací s odborníky, které by je v jejich činnosti posunuli dál.
Společné aktivity umožní vzájemnou výměnu zkušeností a nové příležitosti k prezentaci vytvořených inscenací.
Projekt také počítá s nabídkou pro mladé a aktivní lidi, kteří projevují zájem o divadelní aktivity a mediální techniku a byli by schopni dokumentovat nejen aktivity projektu, ale následně i významné akce a dění v regionu a formou reportáží je publikovat na webech MAS a obcí.

Na území partnerských MAS podobné projekty neprobíhají. Vzdělávací aktivity v oblasti umění nabízené v regionu jsou zaměřené zejména na dětské zájemce (ZUŠ – dramatické kroužky), ale pro dospělé se tento typ aktivit nenabízí. Plánované aktivity může absolvovat každý bez rozdílů pohlaví, věku či vzdělání, účastníkem workshopů může být i člověk bez zkušenosti s divadlem. Mohou vzniknout i zcela nová představení, která propojí účastníky kurzu bez ohledu na to, ve kterém spolku působí. Inovativní mohou být také místa realizace divadelních představení, která byla doposud kvůli absenci techniky omezena na zejména vnitřní prostory kulturních domů a závislá na vybavení technikou. Nově budou moci být aktivity nabízeny i na jiných místech v obcích – venkovní prostranství, církevní památky, parky atp.. Již nyní projevují zájem o venkovní představení zástupci obcí, které nemají stabilní kulturní zařízení. Pro obce by mohla být realizace projektových aktivit inspirací v rozšiřování a budování zázemí pro tento typ kulturních aktivit (přírodní amfiteátry atp.)

Spolupráce se předpokládá také s dalšími uskupeními, která se věnují ochotnickému divadlu a dramatické výchově. Jedná se o různé volnočasové kroužky při školách a ZUŠ.

Cíle projektu:

– podpořit činnost stávajících spolků: vzděláváním, výměnou zkušeností, vytvořením příležitosti k prezentaci činnosti
– vytvořit podmínky a zázemí pro vznik nových skupin amatérského divadla
– umožnit osobnostní rozvoj aktivním lidem: rozvoj kreativity a fantazie, estetického cítění, výtvarné dovednosti, pohybové a jazykové schopnosti
– oživit kulturní tradice založené na národní a regionální slovesnosti
– podpořit sounáležitost venkovského obyvatelstva
– rozšířit nabídku kulturního vyžití v malých obcích
– vytvořit tým lidí, kteří jsou schopni mediálně zaznamenávat a zpracovávat události v regionu

V rámci projektu budou realizovány mediální workshopydivadelní workshopyvýjezdová představenízájezdy na partnerské scénydivadelní festival i akce pro veřejnost.

Divadelní workshopy – rétorický (2x), pohybový, výtvarný

Mediální workshopy – 4x

Propagační materiály – bannery, plakáty, programy her

Technika pro projekt – kamera, zvuková aparatura, osvětlení, notebook, program na úpravu videí.

Budou pořízeny i kostýmy, kapotovaný vozík (přívěs), loutkové divadlo, skládací pódium a kulisy.