Dokumenty MAP III

Statut

Jednací řád

Komunikační plán

Organizační struktura

Strategický rámec – textová část

Strategický rámec (Tabulka investičních priorit 2021 – 2027) – aktualizace k 3. 4. 2023