Dokumenty MAP III

Statut

Jednací řád

Komunikační plán

Organizační struktura

Seznam místních lídrů

Strategický rámec – textová část

Aktuální Strategický rámec MAP (Tabulka investičních priorit 2021 – 2027) – aktualizace k 28. 11. 2023