Dokumenty MAP III (ORP Havlíčkův Brod)

  1. Statut Řídícího výboru
  2. Jednací řád Řídícího výboru
  3. Organizační struktura MAP
  4. Komunikační plán MAP
  5. Evaluační plán MAP

Tabulka investičních priorit  2021 – 2027 (Strategický rámec MAP) – poslední aktualizace 31.3.2023 (následující možná aktualizace cca září 2023)