Dokumenty MAP III (ORP Havlíčkův Brod)

  1. Statut Řídícího výboru
  2. Jednací řád Řídícího výboru
  3. Organizační struktura MAP
  4. Komunikační plán MAP
  5. Evaluační plán MAP
  6. Místní lídři MAP

Tabulka investičních priorit  2021 – 2027 (Strategický rámec MAP) – poslední aktualizace k 28. 11. 2023 

  • Tabulka investičních priorit  2021 – 2027-
  • Tabulka investičních priorit  2021 – 2027- ZŠ
  • Tabulka investičních priorit  2021 – 2027- neformální vzdělávání
  • Tabulka investičních priorit  2021 – 2027- textová část