Jelení studánka

 Jelení studánka – místo odpočinku a usmíření

Aktuality:

Změna v projektu

Vzhledem k tomu, že se žadateli a partnerovi projektu podařilo sehnat směrové tabulky zdarma (svépomocí), bude za ně ušetřeno 1 980 Kč. Majitel lesního pozemku u studánky nás požádal, abychom odpadkový koš do lesa neumisťovali a raději na naučné tabule dali informaci o tom, že kos v lese není a odpadky je možné vyhodit do košů umístěných v obci. Žadatel tedy majiteli chce vyhovět a tak navrhuje, aby bylo místo odpadkového koše ve spolupráci s ušetřenou částkou za směrové tabulky přispěno na vytvoření druhé lávky (mostku) u studánky.

Konzultace panelů na místě

Návrh obsahů panelů k projektu Jelení studánky, byl konzultován na místě samém 14.2.2013 s panem Ing. Václavem Hlaváčem, ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě, který měl několik zajímavých návrhů. Přislíbil pomoc s textovou částí panelu a poskytnutí fotografií živočichů a krajiny.

Návštěva dětí u studánky na podzim 2012 – program o houbách

Informace o stezce veřejnosti

Informace o tom, jak je plánována naučná stezka k Jelení studánce se rychle rozšířila a tak jsme naučnou stezku prezentovali dále na přednášce při širokou veřejnost, která byla zároveň zaměřena i na plánování zahrady. Děti se přednášky aktivně účastnily také. Návštěvníci přednášky  s besedou se mohli k návrhům vyjadřovat. Z návrhů zaznělo, o čem by měl pojednávat informační panel o obci Horní Krupá. Dále probíhala diskuse k náplni naučné tabule u venkovské komunitní školy a u kostela. Akce se celkově zúčastnilo 28 osob.

Plánování na kroužku

Plánování naučné stezky k Jelení studánce bylo částečně spojeno s komunitním plánováním ,,Školní louky” neboť bylo od počátku plánováno, že stezka bude vycházet od komunitní venkovské školy kolem školní louky. Na plánování byla pozvána paní Vlasta Hábová, zahradní architektka, která se podílí na plánování školní louky. Dětem byla ukázána provázanost života na zahradě s přírodou v extravilánu obce (louky, pole, meze, lesi). Děti pak měly vytvořit návrhy, o jakých živočichách by měl jeden z panelů stezky pojednat. Programu přípravy se účastnilo 17 dětí.

MAS Královská stezka ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé podala v březnu 2012 projekt na vytvoření naučné stezky k Jelení studánce do vypsané výzvy na předkládání menších komunitních grantů ČSOB a ERA pro podporu regionů, zaštítěnou Nadací Via.

Projekt řeší vytvoření naučné stezky k památnému místu – Jelení studánce. Stezka povede z Horní Krupé k Jelení studánce (zhruba uprostřed kráteckých lesů) a budou na ní instalovány naučné tabule, směrovky, lavičky, lávka… Projekt je založen především na dobrovolnosti, protože jeho celkový rozpočet není velký (65 000 Kč).

Otevírání naučné stezky je plánováno v roce 2013. Pokud má někdo zájem se zapojit a spolupracovat při přípravě může nás kontaktovat na kralovska-stezka@centrum.cz

Návrh na řešení prostoru od zahradního architekta.

Návrh_od_zahradního architekta.pdf

Na naučné stezce k Jelení studánce vznikne 5 naučných tabulí, směrovky, lavičky a lávky (mostky). Naučná stezka bude začínat od venkovské komunitní školy v Horní Krupé, povede kolem evangelického kostela a dále po polní cestě až do lesa. Stezku budou lemovat naučné tabule a směrovky, které návštěvníkům ulehčí orientaci.

 

,,ČSOB a ERA pro podporu regionů”

Menší komunitní granty ČSOB a ERA – Grantový fond ČSOB (podporuje projekty zapojující veřejnost do péče o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni)