Cestovní ruch

 

ArrowArrow
Shadow
Slider

Činnosti v oblasti cestovního ruchu jsou:

  • sdružování subjektů v cestovním ruchu
  • podpora regionu a služeb z oblasti cestovního ruchu
  • dotace do oblasti cestovního ruchu
  • propagace regionu a tvorba produktů v oblasti cestovního ruchu

Penzion Kadlečák

Horní Březinka 13, Světlá nad Sázavou 582 91

Tel: + 420 733 511 858

E-mail: sembera@volny.cz

Rodinný penzion KADLEČÁK se nachází v obci Horní Březinka, Světlá nad Sázavou

Původní historické venkovské stavení bylo rozsáhlou citlivou rekonstrukcí a přístavbou upraveno na příjemný penzion a zkolaudováno v roce 2006. V penzionu se nachází pokoje, vybavené kuchyně, pivnice s výčepem a velká společenská místnost.

Součástí objektu penzionu je také víceúčelové hřiště pro fotbal, volejbal, bazén, pingpongové stoly a další a  také  krásný hektarový pozemek navazující na zalesněný Benetický hřeben z jedné strany a jižním směrem spadající do přírodní chráněné oblasti Melechov a Stvořidla (nejkrásnější peřejovitá část řeky Sázavy). Náš penzion leží přímo na turistické trase do známé Foglarovi sluneční zátoky na řece Sázavě.

Součástí penzionu jsou:

  • plně vybavená kuchyně
  • bar s výčepem (pro cca 16 osob)
  • místnost s krbem (pro cca 16 osob)
  • velká společenská místnost (pro cca 40 – 50 osob)

Více info na http://kadlecak.cz/

Selské muzeum Michalův statek v Pohleďi

Pohleď u Světlé nad Sázavou

Tel: 776 771 203

E-mail: JindrichzPohledi@seznam.cz

Otevírací doba: květen – září (soboty a neděle od 10:00 do 17:00 hodin)

červen – srpen (úterý až neděle od 10:00 do 17:00 hodin)

Doba prohlídky je asi 45 minut. Více info na http://www.michaluv-statek.estranky.cz/

 

Region Ledečsko


http://www.ledecsko.cz/ oficiální turistický portál regionu Ledečsko

Region Ledečsko zahrnuje okolí města Ledeč nad Sázavou. Na tomto webovém portálu se dozvíte veškeré informace o obcích v regionu, možnosti ubytování a stravování v regionu, tipech na výletypo regionu i si můžete prohlédnou propagační materiály vytvořené regionem. Krajina regionu Ledečska je posázavská a patří mezi ekologicky nejčistší v České republice. V regionu se nabízí výborné podmínky pro aktivn odpočinek a sportovní aktivity.

Kontakt:
Turistické informační centrum
Husovo náměstí 60
584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 569 721 471, 731 612 459
Vlastivědný spolek Světelsko

Vlastivědný spolek Světelsko nabízí informace nejen o činnosti spolku ale i o městě Světlá nad Sázavou a jejím okolí. Součástí činnost spolku bylo zpřístupnění Světelského podzemí a vytvoření Muzea Světelska.
Vlastivědný spolek spolupracuje s turistickým informačním centrem ve Světlé nad Sázavou.
Telefon: 737 503 692,737 500 551
E-mail: vs_Svetelsko@centrum.cz
Adresa muzea: Zámecká č.1, 582 91 Světlá nad Sázavou (Prostory místního zámku)
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou
 
Kytice je příspěvková organizace města Světlá nad Sázavou. V současné době ji tvoří knihovna, kino, Galerie Na Půdě, Turistické informační centrum a Kultura. Kromě těchto činností Kytice zajišťuje vydávání měsíčníku Světelský zpravodaj, provoz a fungování Světelského podzemí a organizaci společenský akcí.

Náměstí Trčků z Lípy 16
582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 75059771
tel./fax 569 456 001

e-mail: kytice@svetlans.cz
web: www.kyticesvetla.cz

Mgr. Jana Kupčíková – ředitelka p.o., 569 496 677, kupcikova@svetlans.cz

 

Vilémov Castle


Zámek ve Vilémově – unikátní historická památka, která se nachází na Českomoravské vrchovině mezi Čáslaví a Havlíčkovým Brodem, má mnoho co nabídnout potenciálním hostům – obchodním společnostem, univerzitám, organizacím a skupinám. Zámek sám i okolní klidné venkovské prostředí s čerstvým vzduchem je ideálním místem pro konference, semináře, umělecké pobyty, svatby, oslavy a koncerty. Vilémovský zámek nabízí ubytování a místo pro konání kongresových akcí.

Vice informací na http://www.vilemovcastle.cz/indexcz.html

Zámek Vilémov
582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova Tel: +420 602 162 926

Email: info@vilemovcastle.cz

Turistické zajímavosti v regionu MAS Královská stezka

Přírodní zajímavosti

Želivka

Rozsáhlá lokalita, která je součástí sítě evropsky významných území NATURA 2000 je tvořena vodní nádrží Švihov, neboli Želivka a příléhajícími hadcovými bory. V přehradě žije velká populace bolena dravého (Aspius aspius), ve štole v hrázi zimuje kolonie netopýra černého (Barbastella barbastellus) a ve specifickém společenstvu hadcových borů můžeme najít mimo endemické kuřičky Smejkalovy (Minuartia smejkalii) řadu dalších vzácných druhů.

Dotčené obce MAS: Hněvkovice, Horní Paseka, Kámen, Kožlí.

Havranka

Plochá niva Jiříkovského potoka nad stejnojmenným rybníkem na místě bývalého rybníka asi 8 km Z od Chotěboře. Do soustavy chráněných území NATURA 2000 byla zařazena díky existenci vegetace bezkolencových střídavě vlhkých luk s řadou charakteristických druhů. Dále se zde vyskytují společenstva rákosin, vysokých ostřic, pcháčových a rašelinných luk s řadou vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Niva je rovněž zařazena mezi přírodní rezervace České republiky

Dotčené obce MAS: Kámen, Sedletín, Vepříkov

Břevnický potok

Úsek Břevnického potoka od obce Břevnice po ústí do řeky Sázavy u Havlíčkova Brodu s početnou populací vranky obecné (Cottus gobio).

Dotčené obce MAS: Břevnice, Kyjov

 

Borecká skála – přírodní památka

Západní okraj dnes již nevyužívaného zatopeného hadcového lomu nedaleko obce Borek na Chotěbořsku se zbytkem suchomilné pastviny s vystupujícím hadcovým podložím a s výskytem rostlinných druhů vázaných na tento specifický substrát.

Dotčené obce MAS: Borek

Pod Kazbalem – přírodní památka

Lesní loučka u obce Jarošov na Chotěbořsku je jedinou lokalitou silně ohroženého hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) na okrese Havlíčkův Brod. Na společestva mokrých a střídavě vlhkých luk je vázán výskyt řady dalších ohrožených druhů rostlin i živočichů.

Dotčené obce MAS: Uhelná Příbram

Čertův kámen – přírodní památka

Samostatně stojící žulové skalisko na jižním úbočí Melechova 7,5 km jihozápadně od Světlé nad Sázavou.

Dotčené obce MAS: Dolní Město

Hroznětínská louka – přírodní památka

Kompex mokřadů, olšin, vlhkých a bezkolencových luk podél potoka Leština na Havlíčkobrodsku s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Dotčené obce MAS: Číhošť, Leština u Světlé

Stvořidla – přírodní rezervace

Hluboce zaříznuté údolí Sázavy mezi městy Světlá a Ledeč nad Sázavou je jedním z turisticky nejvyhledávanějších pozoruhodností Českomoravské vrchoviny. Řeka Sázava je se svými peřejemi, vystupujícími balvany a místy rychlým proudem populární zejména mezi vodáky.

Dotčené obce MAS: Světlá nad Sázavou

Velká a malá olšina – přírodní rezervace

Bohatá populace bledule jarní v zachovalých společenstvech prameništních a potočních olšin v jinak monotónních porostech kulturních smrčin Chraňbožského lesa na hranicích okresů Havlíčkův Brod a Kutná Hora asi 3 km z obce Leština u Světlé.

Dotčené obce MAS: Leština u Světlé

Doubrava

Přírodní park Doubrava je vyhlášen na relativně malé ploše okresů Havlíčkův Brod a Chrudim pro ochranu hlubokého údolí řeky Doubravy mezi Spačicemi a Ronovem nad Doubravou.

Dotčené obce MAS: Heřmanice, Kraborovice

Melechov

Území se nachází na okraji Českomoravské vrchoviny asi 20 km západně od Havlíčkova Brodu. Je tvořeno dvěma masívy, mezi kterými protéká přirozeně meandrující Koutecký potok. Severní hranici území tvoří známá Stvořidla v údolí řeky Sázavy. Ve střední části parku se zvedá vrch Melechov (708 m), který vytváří na všechny strany mírné svahy. Značná členitost reliéfu, charakter osídlení a způsob využívání v minulosti podmínily vznik typického krajinného rázu. Výskyt řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Součástí přírodního parku je přírodní památka Čertův kámen a levobřežní část PR Stvořidla.

Dotčené obce: Bojiště, Dolní Město, Horní Paseka, Kamenná Lhota, Kouty

Historické zajímavosti

Obec Výčet památek
Bělá Huť Jakub v Tasicích

Kaplička a kamenný Františkánský kříž

Pomník padlým vojákům

Pozůstatky tvrze

Bojiště Starý kamenný vápencový kříž

Přírodní rezervace Borecká skalka

Bývalý kamenolom

Břevnice Zbytky gotického hradu Ronovec

Barokní zámeček

Kamenný barokní kříž z roku 1760 s iniciálami J. K.

Litinový kříž z roku 1872 s nápisem Wenzl Wels

Čachotín Kostel sv. Vavřince

Památník obětem světové války 1914-1918

Pomník před bývalým rodným domem legionáře Josefa Sobotky

Památný strom – Buk v Boučí

Číhošť Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Číhošťský zázrak“ – dosud nevysvětlený pohyb kříže na hlavním oltáři, ke kterému došlo 11. a 25. prosince 1949

Geografický střed České republiky

Vrch Borovina

Dolní Krupá Kostel svatého Víta

Zámek Dolní Krupá na návsi (dnes je zde historické muzeum)

Stropní freska v zámecké hale Hold národů císařovně Marii Terezii

Kaple sv. Michala

Kaple P. Marie

Hřbitovní kaple

Dolní Město Kostel svatého Martina

Kostel svaté Markéty (v Loukově)

Přírodní památka Čertův kámen

Golčův Jeníkov Kostel svaté Markéty

Děkanský kostel sv. Františka Serafínského

Golčova tvrz

Loreta

Děkanství

Věž se zvonicí

Zámecký areál

Radnice

Dům Viktorin – budova bývalého hotelu Černý orel

Budova bývalé vrchnostenské hospody Zlaté slunce

Budova Staré pošty

Pomník padlých I. a II. světové války

Sloup se sochou Panny Marie

Židovský hřbitov

Židovský dům

Habry Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Židovský hřbitov na západ od silnice do Čáslavi

Kříž u silnice k Havlíčkovu Brodu

Pomník sovětského vojáka

Radnice na náměstí

Zámek

Heřmanice Kostel svatého Bartoloměje
Hněvkovice Kostel svatého Bartoloměje
Horní Krupá Evangelický pozdně klasicistní kostel z roku 1847

Kaplička

Pomník obětem I. a II. světové války

Zřícenina hradu Ronovec

Jelení studánka v nedalekých lesích západně od obce

Kaplička v údolí

Buk u Lysé

Maketa lochneské příšry

Naučná stezka „Za Humny“

Horní Paseka Křižná studánka – poutní místo

Kaplička svatého Víta – u Křižné studánky

Hradec Kaple u silnice procházející obcí
Chrtníč Kostel svatého Bartoloměje
Chřenovice Hrad Chřenovice, zřícenina nedaleko železniční zastávky Chřenovice-Podhradí

Kostel svatého Václava

Špýchar ve venkovské usedlosti

Jedlá Kaple s kamenným křížem
Jilem Sklárna svatého Josefa před vesnicí
Kámen Kaple svatého Jana Nepomuckého

Poštovní stanice

Kamenná Lhota Kaplička na návsi z roku 1968

Pomníček obětem první světové války

Kraborovice Barokní zámek v Úhrově

Památná lípa v Úhrově

Kaple sv. Antonína

Krásná Hora Kostel Narození svatého Jana Křtitele
Knyk Českodvorská kaplička z roku 1903
Kouty Tvrz Melechov

Přírodní park Melechov – východně od obce

Kozlov
Kožlí Kostel Proměnění Páně

Smírčí kříž na pravé straně silnice do Hněvkovic

Pomník – Kobylí důl

Památný dřezovec

Kyjov Venkovská usedlost
Ledeč nad Sázavou Ledečský hrad

Kostel sv. Petra a Pavla

Synagoga ve stylu vesnického baroka postavena roku 1739.

Židovský hřbitov vznikl roku 1601

Boží muka

Thunovský letohrádek

Kostel Nejsvětější Trojice

Husův sbor Církve československé husitské

Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Mariánský sloup

Pomník Mistra Jana Husa

Pomník obětem I. a II. světové války

Pivovar

Stará škola

Městké domy

Leškovice Pomníky padlým partyzánům, za vesnicí a u lesa
Leština u Světlé Hřbitovní kostel sv. Kříže v Dobrnicích

Sýpka, špýchárek

Lučice Kostel svaté Markéty

Smírčí kříž

Okrouhlice Tvrz Okrouhlice

Kaplička svatého Jana Nepomuckého

Barokní silniční most

Olešná Kaple zasvěcené svatému Floriánovi, patronu hasičů

U silnice č. I/38 je pak umístěna druhá kaple

Několik křížů, vystavěných především v druhé polovině 19. a na počátku 20. století

Podmoky Archeologické naleziště Hrádek u Podmok

Kostel svatého Bartoloměje

Kaple

Pohleď Skanzen Michalův statek

Místní společnost Koruny České – strany, která usiluje o obnovu Království českého.

Příseka Kaplička Panny Marie
Radostín Silniční sloup – brzdový kámen, také zvaný Čuba, jedna z nejstarších dopravních značek na území České republiky.

Krucifix v polích

Rozsochatec Zámek Rozsochatec

Křížový kámen u silnice do Havlíčkova Brodu na místě na kterém byl v roce 1648 zavražděn mládenec Babtista Konrádů

Sázavka Kostel Narození svatého Jana Křtitele

Smírčí kříž

Sedletín Přírodní rezervace „Havranka“

Kámen – napodobenina keltského „Menhiru“ z roku 2002

Skryje Zámek Hostačov
Skuhrov Kostel svatého Mikuláše

Kaple svatého Floriána

Služátky Kaple Panny Marie – stojí na návsi

Žižkova studánka – asi 2 km od obce

Světlá nad Sázavou Zámek Světlá nad Sázavou

Kostel svatého Václava na náměstí

Židovský hřbitov

Vojenský hřbitov (Dolní Březinka)

Světelské podzemí

Muzeum Světelska v prostorách zámku

Výpravní budova železniční stanice

Uhelná Příbram Kostel Archanděla Michaela

Fara

Rodinný dům

Veselý Žďár Pomník svobody

Pomník padlých

Kaple

Vepříkov Stodola krásných krámů – muzeum
Vilémov Radnice

Zámek

Kostel sv. Václava

Evangelický kostel .

Vojenský hřbitov – v Klášteře u cesty vedoucí do Nasavrk stojí dřevěný kříž, kde byly v dobách bojů pochovaní rakouští vojáci, kteří zemřeli v polní nemocnici.

Vilémovice Zámek Vilémovice

Vilémovický tis