Hlavní památky

Kostel sv. Vavřince

Barokní kostel sv. Vavřince s gotickými základy pochází z konce 17. století. Původní kostel byl…

číst dále

Kostel sv. Víta

Barokní kostel byl postaven mezi lety 1682-1684 za Jana Jeronýma z Löwenfelsu na místech původního…

číst dále

Zámek

Renesanční zámek, přestavěný v raně barokním stylu. Přístavby probíhaly v pozdním baroku. Ve druhé…

číst dále

Kostel sv. Františka Serafinského

Empírový děkanský kostel sv. Františka z let 1827 – 1829 nechal zbudovat hrabě Otto z Herbersteinu…

číst dále

Kostel sv. Markéty

Hřbitovní kostel sv. Markéty nalezneme na kopci jihozápadně od centra města nedaleko od silničního…

číst dále

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Golčově Jeníkově je jedním z nejstarších v Čechách a dle historických odhadů byl…

číst dále

Starý zámek

Zámecký komplex tvoří tři budovy: Nejstarší část představuje Goltzova tvrz, dále se zde nachází…

číst dále

Golčova tvrz

Golčova tvrz, věžovitá pozdně renesanční budova z roku 1653, představuje nejstarší část zámeckého…

číst dále

Děkanství

Děkanství, původně jezuitská rezidence, bylo vybudováno roku 1657. Budova sloužila jezuitům do roku…

číst dále

Synagoga

Židovská synagoga byla v místním ghetu vybudována v 17. století. Původní dřevěná synagoga vyhořela…

číst dále

Zřícenina hradu Červenice

Viditelné terénní valy v lese. Na vršku bývalého hradu je dřevěný kříž.

číst dále

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov se nachází přibližně kilometr severovýchodně od centra obce při menším rybníčku.…

číst dále

Zámek

Haberský zámek byl postaven v letech 1718-20 hraběcím rodem Pöetting – Persingů ve spodní části…

číst dále

Zámek Zboží

Zámek ze 17. století stojí na návsi v místní části Zboží. Zámek byl postaven Janem Maxmiliánem…

číst dále

Kostel sv. Bartoloměje

První zmínka o kostele pochází z roku 1352. K původně gotickému kostelu byla v 17. století v rámci…

číst dále

Evangelický kostel

Evangelický pozdně klasicistní kostel z roku 1847 byl postaven podle vlastních plánů stavitelem…

číst dále

Filiální kostel sv. Bartoloměje v Radinově

Hřbitovní kostel sv. Bartoloměje vznikl patrně jako šlechtický kostel při tvrzi. Jako farní se…

číst dále

Poštovní stanice

Volně stojící empírová patrová budova s mansardovou střechou z roku 1824 sloužila dříve jako…

číst dále

Zámek v Úhrově

Barokní zámek v Úhrově nechal vystavět počátkem 18. století František Václav Vltavský. Později byla…

číst dále

Kostel sv. Markéty

Jednolodní gotický kostel pochází z 1. poloviny 14. století a byl založen rodem Dražických z Dražic…

číst dále

Zámek pánů Dobřanských

Uprostřed hospodářských budov je schovaný nepatrný barokní zámeček, pocházející z konce 18. století…

číst dále

Hrad Hrádek

Dva kilometry západním směrem od obce se nachází archeologické naleziště Hrádek u Podmok. Hrádek…

číst dále

Kostel sv. Panny Marie

Kostel, který leží uprostřed hřbitova severozápadním směrem od obce Podmoky, byl postaven roku 1908…

číst dále

Zámek

Zámek představuje obdélníkovou jednopatrovou stavbu s dvoupatrovým rizalitem, balkonem a vížkou. Na…

číst dále

Zámek Hostačov

Zámek Hostačov je památkově chráněný renesanční zámek postavený na základech středověké tvrze, v…

číst dále

Kostel sv. Mikuláše

Nejvýznamnější památkou obce je kostel sv. Mikuláše. Původně gotický kostel z 1.poloviny 14.století…

číst dále

Kostel sv. Archanděla Michaela

Kostel sv. Michaela Archanděla stojí na kopci v severní části obce Uhelná Příbram. Kostel byl…

číst dále

Evangelický kostel

Evangelický kostel byl přestavěn a vysvěcen v roce 1882 z bývalé továrny na turecké šály.

číst dále

Zámek rodiny Rajských

Barokní zámek. Základy zámku pocházejí z roku 1120, kdy na tomto místě stál jeden z největších…

číst dále

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava stojí v místě původního benediktinského kláštera z 12. století. Po zničení…

číst dále

Huť Jakub, sklárna

Sklárna byla založena v roce 1796 F. Čapkem a dochovala se v podobě přestavby z let 1821–22. V roce…

číst dále

Hrad Ronovec

Hrad Ronovec se původně jmenoval Sommerburg (Letní hrad). Hrad se nachází na odbočce ze žluté…

číst dále

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je poprvé připomínán již roku 1350 jako farní kostel. Původně…

číst dále

Geografický střed republiky

V katastru obce byl geodeticky zaměřen střed České republiky. Tento bod byl určen několika…

číst dále

Kostel sv. Martina

Kostel je příkladem venkovské gotické stavby z 1. poloviny 14. století a byl později barokně…

číst dále

Kostel svatého Bartoloměje

Gotický kostel sv. Bartoloměje z poloviny 13. století s vzácnými gotickými freskami a románskými…

číst dále

Kostel sv. Víta

Jednou z mála staveb, která dodnes stojí z bývalého městečka Zahrádka, je původně románský kostel…

číst dále

Kostel sv. Václava

Románský kostel sv. Václava pevnostního charakteru byl založen v letech 1134-1139 a je dochován v…

číst dále

Zřícenina hradu Chřenovice

Jihovýchodně nad soutokem Sázavy a potoka Jestřebnice se nachází stejnojmenný hrad z konce 13.…

číst dále

Tvrz Melechov

Melechovská tvrz (nazývaná též Nelechovská nebo Koutecká tvrz) byla postavená v gotickém stylu.…

číst dále

Památník protifašistických bojovníků

Na návsi stojí pomník odbojářům zradou zahynulým v lednu 1945, který byl přenesen z Kobylího dolu…

číst dále

Kostel Narození sv. Jana Křtitele

Gotický kostel byl vystavěn ve 14. století. Jedná se o farní kostel, zasvěcený svatému Janu…

číst dále

Kostel sv. Petra a Pavla

Gotický kostel sv. Petra a Pavla (dnes děkanský chrám) ze 14. století se může pochlubit unikátní…

číst dále

Hrad Ledeč nad Sázavou

Ledečský hrad se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem…

číst dále

Židovská synagoga

Židovskou komunitu v Ledči připomíná synagoga z roku 1739 postavená ve stylu vesnického baroka a…

číst dále

Pomník Jaroslava Foglara

Pomník ve Sluneční zátoce s nápisem: V těchto místech konal letní tábory v letech 1925 až 1945…

číst dále

Zámek Okrouhlice (tvrz)

Původně zděná tvrz na ostrohu řeky Sázavy byla vybudována ve 14. století. V roce 1680 byl na místě…

číst dále

Zemědělský dvůr - Michalův statek

Skanzen Michalův statek v Pohledi je jediným muzeem tohoto typu v kraji Vysočina. Jedná se o…

číst dále

Kaplička se studánkou

V lesním údolí pod Nezdínem je studánka s kaplí. Ve studánce pramení Nezdínský potok. Mnoho lidí…

číst dále

Kostel svatého Jana Křtitele

Kostel svatého Jana Křítitele, který najdeme uprostřed obce, je zapsán v ústředním seznamu…

číst dále

Vojenský hřbitov - hřbitov z napoleonských válek

Válečný hřbitov v místní části Světlé nad Sázavou Dolní Březinka je kulturní památkou v místě, kde…

číst dále

Světelské podzemí

Podzemní chodby se nacházejí severovýchodně od kostela sv. Václava. Žádné známé písemné prameny o…

číst dále

Zámek Světlá nad Sázavou

Zámek Světlá nad Sázavou vznikl z původní tvrze pocházející pravděpodobně z 12. století několika…

číst dále

Železniční stanice - výpravní budova

Budovy železničních stanic i zastávky na trati vedoucí přes Světlou nad Sázavou byly stavěny podle…

číst dále

Židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov ve Světlé nad Sázavou býval na předměstí Malá Strana, při silnici do…

číst dále

Radnice

Budova radnice pochází z přelomu 18. a 19. století s přístavbami z let 1926 a 2002. Je sídlem…

číst dále

Kostel sv. Václava

První písemná zpráva o kostele se objevuje v listině jeho patrona vilémovského opata Jaroslava II.…

číst dále

Zámek Vilémovice

Uprostřed obce Vilémovice stojí barokní zámeček, postavený v letech 1743–1746 Ignácem Bechyní z…

číst dále

V rámci tohoto projektu byla vytvořena informační brožura. Ke stažení zde.