Čtenářská gramotnost SNS

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Obsahem je rozvoj a podpora výuky čtenářské gramotnosti na území ORP Světlá nad Sázavou, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ. Využijeme místních i externích lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky ČJ, případně jazyků tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků

Členové pracovní skupiny: 

Ivana Chládová

Eva Vlčková

Pavlína Nulíčková 

Eva Milfaitová

Jiřina Roženská

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 15. 11. 2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 26. 3. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 11. 6. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 8. 2019