DOKUMENTY MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Statut

Jednací řád

Aktualizovaný Strategický rámec k 3.10.2018

Aktualizovaný Strategický rámec k 12.6.2019

Komunikační plán

Organizační struktura

Plán evaluačních aktivit

Manuál pro práci Pracovních skupin

Složení řídícího výboru HB

Aktualizovaná Analytická část MAP II

Aktualizovaná Implementační část MAP II

Sebehodnotící zpráva MAP II (1.9.2018 – 31.8.2019)

Akční plán

Seznam místních lídrů je k dispozici po vyžádání u realizačního týmu MAP (kontakt: kralovska-stezka@centrum.cz).

Ostatní:

Přehled IPS projektů

Vzdělávací materiály pro informatické myšlení (informatika, robotika, programování) – výstup PPUČ

Ochrana osobních údajů – zúčastnění aktéři