Královská stezka o.p.s.

IČO: 27521702

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Zapsaná: Krajský soud v Hradci Králové

Datum zápisu: 5.9.2007

Sídlo Místní akční skupiny: Habry 66, 582 81 Habry

Ředitel MAS: Mgr. Gustav Charouzek

Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000109563/000109

Statut Královské stezky o.p.s.

Seznam členů

Seznam partnerů a zájmové skupiny

- členi Správní rady, Dozorčí rady, Výběrové komise a členi MAS

Osvědčení o splnění standardů

Úřední hodiny MAS Královská stezka o.p.s.

Po   7:00 - 16:00

Út    7:00 - 15:00

St    7:00 - 16:00

Čt    7:00 - 15:00

Pá   7:00 - 15:00

Mimo uvedené úřední hodiny nás můžete kontaktovat pomoci:

Email: kralovska-stezka@centrum.cz

Telefon: 774 489 322, 774 709 322

Předmět podnikání

rozvoj regionu Královská stezka:
koordinace rozvoje regionu Královská stezka ve všech oblastech
rozvoj a propagace regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu
vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu
podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
služby při financování projektů k rozvoji regionu Královská stezka
posouzení projektů k rozvoji regionu Královská stezka
koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Královská stezka
tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Královská stezka
součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Královská stezka
příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
provoz IC - koordinace a rozvoj
komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Královská stezka
poradenská činnost

činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Královská stezka

Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím organizační složky společnosti, ve které působí místní partnerství (místní akční skupina)

Organizační struktura (schéma)Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit