UZAVŘENÁ VÝZVA

MAS Královská stezka o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. 

Seznam vybraných Žádostí o dotaci

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Termín vyhlášení výzvy: 13. 2. 2017

Název SCLLD: „Zapomenutý kraj"

Termín příjmu žádostí: od 8. 3. 2017 do 22. 3. 2017 do 15 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF: 31. 5. 2017

Místo podání žádostí: Kancelář MAS, 1. patro MÚ, Žižkovo náměstí 66, Habry 58281

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. 

Text výzvy

1. Výzva MAS 2017 PRV

Vypsané Fiche

Fiche 1 Podnikání a cestovní ruch

Fiche 2 Zemědělství

Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.

Dokumenty k výzvě

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova

Etický kodex

Pravidla 19.2.1 -_Pravidla pro žadatele

Příloha č._1 Výzvy MAS - Vazba na venkovskou turistiku

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1)

Pozvánka seminář k 1. výzvě MAS 20. 2 2017

Pozvánka seminář k 1. výzvě MAS 6. 3 2017

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Prezentace ze semináře - školení 1. výzvy na Fiche 1 a 2

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Postup pro doložení dokumentů k VŘ/ZŘ a aktualizace formuláře Žádosti o dotaci

Seznam dokumentace z VŘ/ZŘ pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Příručka pro zadávání veřejných zakázek - aktualizace červenec 2017

Dokumenty k hlášení o změnách

Podrobný postup k hlášení o změnách

Dokumenty k podání Žádosti o platbu

Podrobný postup k podání Žádosti o platbu

Postup k doplnění Žádosti o platbu

Dokumenty k publicitě

Aktualizovaná příručka pro publicitu


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit