Exkurze "Učíme se od sousedů"

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS ČR kraje Vysočina Vás srdečně zvou na akci "Učíme se od sousedů", která se bude konat ve dnech 21. - 23. listopadu 2018. 

Více informací v pozvánce.

Učíme se od sousedů

Dvoudenní workshop 

„UČÍME SE SPOLUPRACOVAT V KRAJI VYSOČINA“

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS ČR kraje Vysočina Vás srdečně zvou na dvoudenní workshop, který se bude konat ve dnech 6. - 7. srpna 2018. 

Více informací v pozvánce.

Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina

Tisková zpráva z výjezdu Srbsko, Makedonie 

Ve dnech 14. - 17. 2. 2017 se MAS Královská stezka o.p.s. účastnila výjezdu Srbsko a Makedonie, kde se v rámci programu uskutečnilo několik zajímavých setkání mezi představiteli českých místních akčních skupin se zástupci tamních budoucích MAS (LAG), dále se zástupci Ministerstva zemědělství v Makedonii a Ministerstva zemědělství autonomní oblasti Vojvodina v Srbsku. Více informací v přiložené zprávě.

Tisková zpráva

Tisková zpráva prezentující činnost MAS

MAS

Brožura kulturních památek

Kompletní brožura kulturních a historických památek za území MAS Královské stezky o.p.s.

Brožura památek.pdf

Projekt je zaměřen na implementaci SCLLD Královská stezka na období 2015 až  do pololetí 2018 - 
Zapomenutý kraj. V rámci implementace půjde o činnosti spojené s procesem administrace  SCLLD a 
projektů, jež SCLLD naplňují. Také jde o animaci území, propagaci SCLLD, školení apod.
Cílem je mít v regionu dostatečné kapacity a finanční zdroje na realizaci strategie a podporu místních 
aktérů, za účelem regionálního rozvoje/rozvoje venkova

Finální verze SCLLD k 17.10.2016

Projekt je zaměřen na implementaci SCLLD Královská stezka na období 2015 až do pololetí 2018 - Zapomenutý kraj. V rámci implementace půjde o činnosti spojené s procesem administrace  SCLLD a projektů, jež SCLLD naplňují. Také jde o animaci území, propagaci SCLLD, školení apod.
Cílem je mít v regionu dostatečné kapacity a finanční zdroje na realizaci strategie a podporu místních aktérů, za účelem regionálního rozvoje/rozvoje venkova.

Výsledkem projektu bude větší zapojení místní komunity do rozvoje regionu a také implementace velkého množství rozvojových projektů. Realizátorům těchto projektů bude poskytnuta veškerá podpora, včetně orgánů MAS, aby byla strategie zrealizována včetně monitorovacích indikátorů. Důsledkem projektu bude zajištění dostatečné kapacity na realizaci SCLLD.

Celková strategie CLLD


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit