Projekt: Realizace SCLLD MAS Královská stezka - režijní výdaje
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001828

  ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA NA VYSOČINĚ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH Místní akční skupiny KRÁLOVSKÁ STEZKA!

Místní akční skupina Královská stezka je podpořena z programu LEADER PRV a EAFRD

Klikni a stahni

Území MAS 2018

Území Místní akční skupiny Královská stezka se nachází v severní části Českomoravské vrchoviny a zaujímá 707,69 km2.

MAS Královská stezka nyní zahrnuje 70 obcí, v nichž žije celkem 57 440 obyvatel. 

Mapové zobrazení nové rozlohy MAS se Vám ukáže na mapě.

Zvláštností území je především jeho uklidňující ráz a ideální podmínky pro aktivní odpočinek, především pro cykloturistiku, turistiku a rozvoj agroturistiky.

Typická charakteristika území se odráží i v názvu Strategického plánu LEADER – „Zapomenutý kraj“, vystihující poklidné tempo života regionu. Území MAS také leží v geografickém středu České republiky a sousedí s chráněnou krajinnou oblastí Železné hory.

Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit