Semináře pro žadatele v rámci výzev OPZ

MAS Královská stezka si Vás dovoluje pozvat na semináře pro žadatele k aktuálně vyhlášeným výzvám MAS OPZ. Semináře se budou konat v pondělí 30. 9. 2019 v kanceláři MAS v následujících časech:

Seminář k výzvě Zaměstnanost II – od 8:30 do 10:00, pozvánka ZDE

Seminář k výzvě Sociální podnikání I – od 10:00 do 11:30, pozvánka ZDE

Seminář k výzvě Sociální služby III – od 13:00 do 14:30, pozvánka ZDE

Na semináři bude možné konzultovat případné dotační záměry.

 

MAS otevřela další výzvy OPZ pro příjem žádostí

V úterý 24. 9. 2019 byl zahájen příjem žádostí o podporu ve třech výzvách MAS OPZ. Konkrétně se jedná o výzvy Zaměstnanost II, Sociální podnikání I a Sociální služby III. Podporovány budou aktivity na podporu regionální zaměstnanosti a dále aktivity týkající se sociálního podnikání a poskytování sociálních služeb/programů v oblasti sociálního začleňování.

Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete pod jednotlivými odkazy, příp. se můžete obrátit také na kancelář MAS prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 603 206 948 (Eliška Matulová).

 

Blíží se vyhlášení 8. kola příjmu žádostí z PRV

V úterý 8. 10. 2019 zahájí Ministerstvo zemědělství příjem žádostí o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova. Výzva bude podporovat aktivity v mnoha opatřeních, mj. se bude jednat o Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Investice do nezemědělských činností, Podpora agroturistiky, Technika a technologie pro lesní hospodářství apod. Celková alokace výzvy přesahuje 1,6 mld. Kč.  Příjem žádostí potrvá do 29. 10. 2019 do 18:00 hodin.

Bližší informace naleznete v tiskové zprávě SZIF ZDE. Informace k 8. kolu příjmu žádostí PRV budou zveřejněny také na webu www.szif.cz 

V případě dotazů se můžete obracet i na kancelář MAS: kralovska-stezka@centrum.cz, tel. 603 201 840

Vyhlášena 10. výzva IROP – Zázemí pro vzdělávání II

Společně se zahájením nového školního roku byla v pondělí 2. 9. 2019 vyhlášena výzva MAS IROP – Zázemí pro vzdělávání II.  Dotaci lze získat na investiční aktivity týkající se infrastruktury mateřských a základních škol a infrastruktury volnočasového a zájmového vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání.  Objem peněžních prostředků ve výzvě přesahuje 13 mil. Kč.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 15. 11. 2019.  Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE. 

Ve středu 4. 9. 2019 se bude konat seminář pro všechny zájemce a žadatele, informace jsou k dispozici v pozvánce ZDE. V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 774 709 322.

Příjem žádostí do výzvy Rodina a mladí III byl zahájen

Od středy 28. 8. 2019 mohou žadatelé podávat žádosti o dotaci v rámci výzvy Rodina a mladí III. Dotaci lze získat na realizaci příměstských táborů pro děti v období prázdnin a zřízení a provoz dětských skupin a zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování. Příjem žádostí o dotaci bude ukončen 30. 9. 2019.  Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE. 

Ve středu 4. 9. 2019 se bude konat seminář pro všechny zájemce a žadatele, informace jsou k dispozici ZDE. V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 603 206 948.

Kraj Vysočina poskytne dotace na hospodaření v lesích

V pondělí 2. 9. 2019 zahájí Kraj Vysočina příjem žádostí o dotaci v rámci programu Hospodaření v lesích 2019 II.  Účelem podpory je snižování dopadů kalamit v lesích způsobených škůdci nebo klimatickými změnami a dotaci lze získat např. na výsadbu stromků či zřizování oplocenek. Podporu mohou získat majitelé lesů na území Kraje Vysočina nebo osoby, které v těchto lesích hospodaří. Jeden žadatel může získat max. 500 tis. Kč.

Alokace výzvy činí 50 mil. Kč. Žádosti o dotaci mohou zájemci podávat do konce září. Podrobné informace k výzvě jsou již nyní k dispozici na webu Kraje Vysočina ZDE.

Pozvánka na seminář k výzvě IROP – Zázemí pro vzdělávání II

MAS Královská stezka si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k 10. výzvě MAS IROP – Zázemí pro vzdělávání II. Tato výzva bude vyhlášena dne 2.9.2019, příjem žádostí bude probíhat do 15. 11. 2019. Výzva bude stejně jako v případě výzvy Zázemí pro vzdělávání I podporovat následující aktivity: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Na semináři, který se uskuteční 4. 9. 2019 od 13 hodin v kanceláři MAS (Žižkovo nám. 66, Habry), bude možné konzultovat případné dotační záměry.

Pozvánka na seminář je k dispozici ZDE.

Skákací hrad k zapůjčení

MAS Královská stezka rozšířila sortiment zapůjčovaného vybavení o nový dětský skákací hrad, který je Vám k dispozici za 1 500 Kč/den.

V případě zájmu o půjčení prosím kontaktujte Lucii Šulcovou na tel. 603 201 840 či na e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz