Kraj Vysočina poskytuje slevové poukazy na ubytování

Kraj Vysočina společně  s krajskou příspěvkovou organizací VysočinaTourism spustil webový portál https://slevy.vysocina.eu/, jehož prostřednictvím mohou návštěvníci kraje získat slevový poukaz na ubytování v hodnotě 1000 Kč/osoba. Vouchery mohou být uplatněny při rezervaci ubytování u registrovaných ubytovatelů, a to v období od 13. 7. do 31. 10. 2020.  Minimální délka pobytu musí činit 3 noci. Kompletní podmínky uplatnění poukazu jsou k dispozici zde: https://slevy.vysocina.eu/landingpage/jakfungujeverejnost

Seznam ubytovatelů, u kterých lze uplatnit slevu, naleznete zde:  https://slevy.vysocina.eu/landingpage/kdeuplatnit

Ubytovatelé se mohou registrovat prostřednictvím on-line formuláře zde: https://slevy.vysocina.eu/landingpage/ubytovatel

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na následující kontakty: 737 732 624, 737 800 671, info@vysocinatourism.cz

 

 

 

 

Propagace regionálních producentů na webu Regiony sobě

MAS Královská stezka podporuje propagaci lokálních výrobců, podnikatelů a dalších subjektů na webovém portálu www.regionysobe.cz,  jehož cílem je propojit místní nabídku podnikatelů s místními konzumenty a turisty. Jedná se o celorepublikovou kampaň podporující lokální ekonomiku, za kterou stojí Národní síť Místních akčních skupin ČR. Existence portálu bude propagována po celé ČR prostřednictvím celostátních médií, agentury CzechTourism atd.

Zmíněný web nabízí adresář podniků a lze jej využít k propagaci podnikání či nabídky služeb. Portál umožňuje vyhledat podnikatele podle kraje, území místní akční skupiny nebo zaměření podnikání (např. stravování a ubytování, rukodělné výrobky, potraviny, obchody a služby apod.).

V případě zájmu o zařazení Vašeho podniku či společnosti do této databáze, prosím, kontaktuje Elišku Matulovou, a to prostřednictvím tel. 603 206 948 či e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz. Propagace na webu www.regionysobe.cz je zcela bezplatná.

Královská stezka propaguje regionální cestovní ruch

V průběhu června tohoto roku vyhlásil Kraj Vysočina soutěž „Vysočina – nejlepší dovolená“. My jsme nezaháleli a do soutěže se přihlásili. Cílem soutěže bylo (a je) podnítit vznik nových, kvalitních a originálních produktů cestovního ruchu a rozhýbat tak regionální turistický trh ovlivněný vládními opatřeními v souvislosti s COVID-19, dát impuls k objevování a nabídce nových zážitků či vybídnout region k propojování aktivit napříč územím. Do soutěže se přihlásilo 30 subjektů se 42 soutěžními projekty z Kraje Vysočina. Královská stezka o.p.s. vytvořila návrh na dva pobytové balíčky, jeden s názvem „Posázavské putování“ a druhý s titulem „Objev Ledečsko a okolí“. Balíčky zahrnovaly tip na ubytování, nabídku služeb a tipy na návštěvu přírodních a historických atraktivit z území Světelska a Ledečska.

Do obou balíčků byli zařazeni regionální producenti, zajímavé podniky a poskytovatelé služeb z území. V rámci této soutěže jsme získali hned dvě ocenění, a to 2. místo za návrh pobytového balíčku „Objev Ledečsko a okolí“ a 3. místo za pobytový balíček  „Posázavské putování“. Na základě umístění v soutěži budeme dále propagovat zapojené místní producenty a poskytovatele služeb pomocí propagačních letáčků pro potenciální návštěvníky.

MAS vyhlásila výzvu IROP – Doprava III

V pátek 3. 7. 2020 byla vyhlášena výzva MAS IROP – Doprava III. Výzva je zaměřena na aktivity týkající se bezpečnosti dopravy. Mezi podporované projekty patří rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Objem peněžních prostředků ve výzvě přesahuje 3,6 mil. Kč.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 31. 8. 2020 ve 12:00. Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE.

Ve středu 15. 7. 2020 se bude konat seminář pro žadatele, informace jsou k dispozici v pozvánce ZDE. V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 739 239 366.

MAS vyhlásila výzvu IROP – Zázemí pro vzdělávání III

V pondělí 22. 6. 2020 byla vyhlášena výzva MAS IROP – Zázemí pro vzdělávání III. Dotaci lze získat na investiční aktivity týkající se infrastruktury mateřských a základních škol a infrastruktury volnočasového a zájmového vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání. Objem peněžních prostředků ve výzvě přesahuje 5 mil. Kč.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 10. 8. 2020. Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE.

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se bude konat seminář pro všechny zájemce a žadatele, informace jsou k dispozici v pozvánce ZDE. V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 739 239 366.

Finanční podpora zemědělství za účelem zmírnění dopadů koronavirové krize

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu byla zveřejněna prezentace „Koronavirová situace a možnosti zmírnění dopadů
omezujících opatření v zemědělství“, jež informuje o možnostech získání finanční podpory ze strany MZe, MPSV a MF v oblasti zemědělství. V prezentaci se mj. dozvíte, jaké programy podpory lze využít či jakým způsobem o podporu zažádat.

Prezentace je k dispozici ZDE a také na webu SZIF ZDE.

Ukončena výzva IROP – Sociální podnikání III

Ve čtvrtek 28. 5. 2020 ukončila MAS Královská stezka příjem žádostí o dotace v rámci výzvy MAS IROP – Sociální podnikání III. Byla přijata jedna žádost o podporu – COFFEE FRESH BAR NOLL žadatele pana Jiřího Janů, provozovatele havlíčkobrodského Bistra coffee NOLL. Předmětem projektu je pořízení mobilního stánku nabízející zdravé rychlé občerstvení v regionu MAS Královská stezka, jenž bude zaměstnávat osoby se zdravotním handicapem.

Seznam přijatých projektů je k dispozici ZDE.

Podaný projekt je aktuálně hodnocen na MAS z hlediska splnění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti, bude následovat věcné hodnocení žádosti ze strany Výběrové komise a Programového výboru MAS.

 

Blíží se vyhlášení 10. kola PRV

Ministerstvo zemědělství schválilo vyhlášení 10. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova (PRV). Výzva bude podporovat aktivity ve dvou opatřeních, a to Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a Investice do zemědělských podniků. Desáté kolo doznalo několik změn, které  byly provedeny s cílem rychle reagovat na dopady krizové situace související s pandemií COVID-19.  Patří mezi ně např. způsobilost výdajů již od 12. 3. 2020, možnost vyplacení zálohy až do výše 50 % dotace či zkrácení administrativních lhůt.

Celková alokace výzvy činí 3,4 mld. Kč. Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 14. 7. a potrvá do 4. 8. 2020.

Bližší informace naleznete na portálu MZe ZDE. Informace k 10. kolu příjmu žádostí PRV budou zveřejněny také na webu www.szif.cz 

V případě dotazů se můžete obracet i na kancelář MAS: kralovska-stezka@centrum.cz, tel. 603 201 840

Otevřena výzva na podporu sociálního podnikání

V pondělí 27. 4. 2020 vyhlásila MAS Královská stezka v pořadí třetí výzvu IROP v opatření Sociální podnikání. Výzva si klade za cíl podpořit podnikatelské subjekty fungující na principech sociálního podnikání. Je podporován jak vznik nových sociálních podniků, tak i rozšíření aktivit stávajících sociálních podniků.

Žádosti o podporu jsou přijímány do 28. 5. 2020. Veškeré informace k výzvě MAS IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ III  jsou k dispozici ZDE.

Kontaktní osoby v případě zájmu o sjednání konzultace ke konkrétnímu záměru či dotazů:

Gustav Charouzek, tel.: 774 489 322, e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz

Petra Laštovičková, tel.: 739 239 366, e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz