MAS přijala tři projekty zaměřené na rozvoj sociálních služeb

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci 11. výzvy MAS IROP – Sociální služby II, jež byla určena organizacím poskytujícím sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Žádost o podporu podaly tři subjekty, a to Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, Město Havlíčkův Brod a Oblastní charita Havlíčkův Brod. Celkové způsobilé výdaje projektů dosahují výše 4 480 200 Kč. Podrobnější informace jsou k dispozici v Seznamu přijatých žádostí.

Projekty projdou v následujících dnech kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.

Vyhlášena výzva MAS IROP – Doprava II

V pondělí 2. 3. 2020 byla vyhlášena v pořadí druhá výzva IROP v opatření Doprava. Lze podpořit např. projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků či podchodů nebo výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Žádosti o podporu jsou přijímány do pátku 3. 4. 2020. Veškeré infomace k výzvě MAS IROP – DOPRAVA II jsou k dispozici ZDE.  V případě zájmu o sjednání konzultace ke konkrétímu záměru či jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte paní Karolínu Kovářovou, tel. 774 709 322, e-mail kralovska-stezka@centrum.cz.

 

MAS přijala 11 žádostí o podporu v rámci 4. výzvy PRV

V pondělí 24. února 2020 ukončila MAS příjem žádostí o dotace v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova. Sešlo se celkem 11 projektů, přičemž nejvíce podnikatelských subjektů projevilo zájem o fichi „Podpora podnikání a cestovní ruch,“ v jejímž rámci bylo přijato 10 projektů. Jedna žádost byla potom podána do fiche „Potravinářství“.

Seznam všech přijatých žádostí je k dispozici na webu ZDE. 

Přijaté projekty projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, následně budou hodnoceny z věcného hlediska Výběrovou komisí a Programovým výborem MAS.

MAS zahájila příjem žádostí v rámci 4. výzvy PRV

Od pondělí 10. 2. 2020 mohou žadatelé registrovat své projekty v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV), kterou MAS vyhlásila dne 20. 1. 2020. Žádosti lze podávat do tří fichí, a to Podpora podnikání a cestovní ruch, Potravinářství a Zpřístupnění přírody. Příjem žádostí probíhá elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře do pondělí 24. 2. 2020.

Veškeré informace k výzvě č. 4 PRV jsou zveřejněny na webu MAS ZDE. Konzultace k záměrům poskytuje Lucie Šulcová (tel. 603 201 840 či e-mail kralovska-stezka@centrum.cz).

Pozvánka na Konferenci SMART

MAS Královská stezka si dovoluje pozvat všechny zájemce na Konferenci SMART aneb chytrý venkov, chytré regiony, chytrá města.

Akce se koná v pondělí 3. února 2020 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Bližší informace o akci jsou k dispozici v přiložené pozvánce. Na akci se lze registrovat nejpozději do 27. ledna prostřednictvím e-mailu holy.p@kr-vysocina.cz či tel. 564 602 538.

MAS doporučila podpořit projekty přijaté v rámci 9. a 10. výzvy OPZ

Programový výbor MAS potvrdil rozhodnutí Výběrové komise MAS a doporučil k podpoře celkem tři projekty podané v rámci výzev Sociální služby III a Rodina a mladí IV.
Konkrétně se jedná o projekt zaměřený na provoz komunitního centra v Ledči nad Sázavou, jehož cílem je integrace osob s mentálním, tělesným, duševním či kombinovaným postižením do společnosti. Dále byly schváleny dva projekty zaměřené na pořádání příměstských táborů v Horní Krupé a v Havlíčkově Brodě.
Projekty byly předány na Řídicí orgán OPZ (MPSV) k závěrečnému ověření způsobilosti. Zápisy z jednání Výběrové komise a Programového výboru MAS jsou k dispozici ZDE.

Pozvánka na seminář ke 4. výzvě z Programu rozvoje venkova

MAS Královská stezka si dovoluje pozvat všechny zájemce na seminář pro žadatele ke 4. výzvě z Programu rozvoje venkova. Na semináři budou představeny fiche, do kterých bude možné podávat žádosti o podporu – Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch, Fiche 3 Potravinářství a Fiche 4 Zpřístupnění přírody.

Seminář se bude konat v pondělí 27. 1. 2020 od 15 hodin na MěÚ Habry, bližší informace jsou k dispozici v pozvánce ZDE či na tel. 603 201 840 (Lucie Šulcová).

Výzva č. 4 z Programu rozvoje venkova bude vyhlášena dne 20. 1. 2020 a příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 10. 2. do 24. 2. 2020.

MAS přijala další projekty zaměřené na pořádání příměstských táborů

Na konci roku 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci 10. výzvy OPZ Rodina a mladí IV. V rámci výzvy bylo k dispozici více než 1,4 mil. Kč. Výzva podporovala vznik dětských skupin a zařízení zajišťujících péči o děti v době mimo školní vyučování a také pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.

Do výzvy se přihlásili dva žadatelé s projekty zaměřenými na konání příměstských táborů s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 967 951,25 Kč. Podrobnější informace o přijatých žádostech jsou k dispozici v Seznamu přijatých projektů. Oba projekty budou posouzeny z hlediska splnění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti, dále budou hodnoceny z věcného hlediska na MAS a MPSV.

MAS přijala projekt zaměřený na provoz komunitního centra

Od 24. 9. do 30. 11. 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci 9. výzvy MAS OPZ Sociální služby III. Objem finančních prostředků ve výzvě činil 3 561 418,75  Kč. V rámci výzvy bylo možné podpořit poskytování vybraných sociálních služeb a programy v oblasti sociálního začleňování, komunitní sociální práci a také provoz komunitních center.

Do výzvy byl podán jeden projekt zaměřený na provoz komunitního centra, jehož cílem je integrace osob s mentálním , tělesným, duševním či kombinovaným postižením do společnosti.  Podrobnější informace o přijaté žádosti jsou k dispozici v Seznamu přijatých projektů.

Projekt projde v následujících dnech kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, dále bude hodnocen z věcného hlediska na MAS a MPSV.

Proběhl první seminář na téma Smart venkov

Ve středu 23. 10. 2019 proběhl seminář pro zástupce obcí a MAS Kraje Vysočina na téma Smart venkov. Mezi prezentujícími vystoupil Přemysl Růžička ze Středočeského inovačního centra a také absolventi Smíchovské střední průmyslové školy Jan Tesař s Michaelem Kalistou.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Kraje Vysočina ZDE.